ΥΓΕΙΑ

Στον τομέα αυτό δραστηριοποιούνται τα παρακάτω Δίκτυα :

Φαρμακείο – Ιατρείο Αλληλεγγύης Πατησίων – 5η Δημοτική Κοινότητα Αθήνας

Advertisements