Tag Archives: ΓΝΑ

Να μην κλείσει το Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων

Η κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ εφαρμόζοντας πιστά τις οδηγίες της τρόικα (ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ) και υλοποιώντας την πολιτική των μνημονίων, προχωρά στην ολοκληρω­τική διάλυση του ΕΣΥ και των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτή τη στιγμή περίπου το 30% της κοινωνίας (ανασφάλιστοι και μακροχρόνια άνεργοι) δεν έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Η συστηματική υποχρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ οδηγεί στην απαξίωση και την υπολειτουργία των υγειονομικών μονάδων του και τελικά στη χρεοκοπία και τη διάλυσή του,. Πολλές διαγνωστικές και νοσοκομειακές υπηρεσίες διοχετεύονται στους επιχειρηματίες της υγείας, τις ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Η συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα και στις εξετάσεις αυξάνεται, η επιβολή χαρατσιού στην επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων είναι γεγονός. Συρρικνώνονται και καταργούνται υπηρεσίες για ευπαθείς ομάδες (άτομα με αναπηρία, ψυχικά πάσχοντες, τοξικοεξαρτημένοι και ηλικιωμένοι). Δεκάδες νοσοκομεία κλείνουν με τη διαδικασία της υποστελέχωσης σε προσωπικό και τη συγχώνευση κλινικών.

Συνέχεια

Advertisements

Μαζική κινητοποίηση για τη διάσωση του ΓΝ Πατησίων

Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων των γύρω περιοχών, δημοτικών παρατάξεων και όλων των πολιτικών δυνάμεων της Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ-ΑΝΤΑΡΣΥΑ), πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 26ης Ματρίου, συγκέντρωση και κοινή πορεία για τη διάσωση του Γενικού Νοσοκομείου Πατησίων, μετά από κάλεσμα του σωματείου εργαζομένων του νοσοκομείου.

Μετά τους χαι­ρε­τι­σμούς εκ­προ­σώ­πων σω­μα­τεί­ων του χώρου της υγεί­ας, κομ­μά­των και ορ­γα­νώ­σε­ων της Αρι­στε­ράς, δη­μο­τι­κών πα­ρα­τά­ξε­ων (ανα­με­νό­με­νη η απου­σία εκ­προ­σώ­που του Κα­μί­νη) και συλ­λο­γι­κο­τή­των κα­τοί­κων της πε­ριο­χής, ακο­λού­θη­σε πο­ρεία που μέσω των οδών Χαλ­κί­δας-Αγ. Λαύ­ρας-Πα­τη­σί­ων, κα­τέ­λη­ξε στη Ν. Φι­λα­δέλ­φεια. «Ούτε στα Πα­τή­σια, ούτε που­θε­νά, τα νο­σο­κο­μεία θα μεί­νουν ανοι­χτά», «ο μόνος τρό­πος για να χουμε υγεία, είναι να ανα­τρέ­ψου­με αυτή τη συμ­μο­ρία», «δεν δί­νου­με δε­κά­ρα για τους δα­νει­στές, θέ­λου­με για­τρούς και νο­ση­λευ­τές», ήταν τα κυ­ριό­τε­ρα συν­θή­μα­τα που ακού­στη­καν.

Συνέχεια

Κινητοποιήσεις ενάντια στο κλείσιμο του ΓΝ Πατησίων

Παραθέτουμε την απόφαση της γενικής συνέλευσης εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου πατησίων και καλούμε σε συμμετοχή στις κινητοποιήσεις τους. Ο αγώνας των εργαζομένων είναι και δικός μας αγώνας για ένα δημόσιο και δωρεάν Σύστημα Υγείας, για τη διάσωση του μοναδικού νοσοκομείου που καλύπτει τρεις περιοχές (5η Δημοτική Κοινότητα Αθήνας, Ν.Φιλαδέλφεια-Ν. Χαλκηδόνα, Αγ. Ανάργυροι)
Συνεχίστε εδώ…

Επείγον – Η Κυβέρνηση κλείνει το Γ.Ν. Πατησίων, του Μπάμπη Φαράντου

Η κυβέρνηση κλείνει το ΓΝ Πατησίων με τον ίδιο τρόπο που έκλεισε το  7ο Νοσοκομείο του ΙΚΑ στην Καυταντζόγλου. Εκμεταλλευόμενη την τραγική υποστελέχωση του νοσοκομείου την οποία και επιδεινώνει με παράνομες αποφάσεις της, αφήνει το νοσοκομείο χωρίς Παθολόγους και θέτει εκτός λειτουργίας το Παθολογικό και το Καρδιολογικό Τμήμα. Ουσιαστικά δηλαδή καταργεί το νοσοκομείο το οποίο είναι θέμα χρόνου να σκορπίσει στα 4 σημεία του ορίζοντα –όπως δυστυχώς έγινε με το 7ο ΙΚΑ. Συνεχίστε εδώ…